บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 089-498-4816
  • th

การบันทึกบัญชีสำหรับการขายของใน Shopee/Lazada


การบันทึกบัญชีสำหรับการขายของใน Shopee/Lazada

การบันทึกบัญชีสำหรับการขายของใน Shopee/Lazada

ขอตัดบทความบางส่วนที่ อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ได้ตอบไว้ในเพจเฟสบุ๊คที่หนึ่งมานะคะ

วิสัชนา:

กรณีขายสินค้า (ซื้อมาขายไป) ผ่าน lazada โดยทาง Lazada เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยตัวสินค้าอยู่กับทางผู้ขาย ทาง Lazada จะแจ้งมาว่า มีคนสั่งซื้อสินค้า แล้วจะให้ทางkerry มารับสินค้ากับทางผู้ขาย ซึ่งทาง Lazada จะเป็นผู้เก็บเงินไว้ก่อน แล้วหักค่านายหน้าจึงจะโอนเงินมาให้ผู้ขาย 

เกี่ยวกับการบันทึกรายการทางบัญชี

1. เมื่อได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจาก Lazada online และส่งมอบสินค้าให้แก่ Kerry ให้บันทึกรายการบัญชีโดย
เดบิต ลูกหนี้ ก ..................xxx
เครดิต รายได้ ....................xxx

2. เมื่อแจ้งการรับชำระค่าสินค้า และหักค่านายหน้า รายการโอนเงินส่วนเที่เหลือเข้าบัญชีของบริษัทฯ ให้บันทึกรายการบัญชีโดย
เดบิต เงินฝากธนาคาร ........xxx 
........ค่านายหน้า...............xxx
.......ค่าใช้จ่ายในการข่าย...xxx
เครดิต ลูกหนี้.........................xxx

ในกรณีนี้ Lazada ต้องออกหลักฐานใบกำกับภาษีค่านายหน้าที่เรียกเก็บจากบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 3% ของค่านายหน้า โดยบริษัทฯ ต้องออกหลักฐานการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายส่งไปให้แก่ Lazada เพื่อเรียกเก็บค่าภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายจาก Lazada ต่อไป 
เดบิต ลูกหนี้ Lazada ……….xxx
เครดิต ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ...xxx

เครดิต จาก เฟสบุ๊ค บัญชีภาษีง่ายนิดเดียว