บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 089-498-4816
  • th

การยกเลิก Long Term Equity Fund


การยกเลิก Long Term Equity Fund

รายละเอียดสินค้า

การยกเลิก LTF (Long Term Equity Fund)

LTF (Long Term Equity Fund) หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมที่ผู้ซื้อสามารถนำรายการซื้อไปลดหย่อนภาษีได้ โดยการใช้ LTF เพื่อลดหย่อนภาษีจะถูกประกาศผ่านกฎกระทรวงมาเรื่อยจนถึงฉบับล่าสุดที่กำหนดให้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ถึงปี 2562 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือจะ ยกเลิก LTF ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปนั่นเอง

ยกเลิก LTF จึงกลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงบ่อยมากในหลายแง่มุม ทั้งในแง่มุมด้านตรง หรือผู้ที่ใช้ LTF ไปลดหย่อนภาษีเอง หรือในแง่มุมด้านอ้อม หรือนักลงทุนในตลาดหุ้นที่เคยมีแรงซื้อจาก LTF มาช่วยเสริมสภาพคล่อง

คำถามที่สำคัญ คือ หากยกเลิก LTF แล้ว เราควรลดหย่อนภาษียังไงต่อดี?

• ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะยกเลิกสิทธิ์การลดหย่อนภาษีโดยการซื้อ LTF แต่สิทธิ์การลดหย่อนภาษีโดยการซื้อ RMF (Retirement Mutual Fund) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยังคงอยู่ ดังนั้น สำหรับคนที่ต้องการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุจริงๆ วางแผนระยะยาวจริงๆ การซื้อ RMF จะตอบโจทย์มาก เพราะนอกจากจะไม่ถูกยกเลิกสิทธิ์แล้ว ยังมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายมากกว่าหุ้นเพียงอย่างเดียวอีกด้วย

• เนื่องจาก LTF มีระยะเวลาการถือครองสั้น อย่างข้อกำหนดล่าสุดคือ 7 ปีปฏิทิน ในขณะที่ RMF มีระยะเวลาการถือครองที่ยาวกว่า คือต้องถือจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนจนครบ 5 ปีเต็ม ดังนั้น การซื้อกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษีคงจะทำแบบใช้เงินหมุนคือขายก้อนเก่ามาซื้อก้อนใหม่เพื่อลดหย่อนภาษีสูงสุดแบบเดิมอีกคงไม่ได้

• คำแนะนำ คือ เราควรเปลี่ยนนิสัยจากการซื้อ LTF ที่มุ่งเน้นการลดหย่อนภาษีสูงสุด มาเป็นการซื้อ RMF ตามเงื่อนไขที่เราต้องการเกษียณแทน ปรกติเคยซื้อ LTF อยู่ 500,000 บาทเต็มที่ ก็อาจจะปรับลดลงมาตามสัดส่วนของการต้องการเกษียณจริง เช่น อาจจะลดเหลือการซื้อเพียงปีละ 100,000 บาท แต่วงเงินนี้คือวงเงินเย็นที่สามารถถือยาวได้จนเกษียณจริงๆ

• สิ่งสำคัญที่เราต้องพึงระลึกเสมอ คือ สิทธิ์ลดหย่อนภาษีคือผลพลอยได้จากการลงทุนเท่านั้น เป้าหมายหลักของ LTF คือการลงทุน เป้าหมายหลักของ RMF คือการวางแผนเกษียณ เป้าหมายหลักของ LTF และ RMF ไม่ใช่ลดหย่อนภาษีเป็นหลักและให้เรื่องอื่นเป็นรอง

• สิ่งที่ดูจะสมเหตุสมผลที่สุด คือ การมารื้อแผนการเงินของตนเองใหม่เสียหมด จัดการเขียนรายละเอียดทรัพย์สิน หนี้สิน ให้ถูกต้อง วางเป้าหมายอนาคตว่าเราจะมุ่งไปทางไหน ต้องการเครื่องมือในการลงทุนอะไรบ้างในการไปถึงจุดหมาย แล้วให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเป็นเพียงเรื่องรองเท่านั้น

• หากมีเงินส่วนเหลือที่ต้องการไปลงทุนเพิ่มเติม แต่ไม่ใช่เงินเย็นในระยะที่จะถือไปจนถึงเกษียณได้ ก็สามารถแบ่งไปลงทุนในกองทุนรวมธรรมดาได้แทน โดยไม่ต้องมุ่งเน้นเพียงแต่จะซื้อ LTF เพียงอย่างเดียว LTF คือ การลงทุนที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องของตลาดหุ้น ดังนั้น วันหนึ่ง LTF ต้องถูกยกเลิกไปตามการเติบโตของตลาดหุ้นอยู่แล้ว เราในฐานะคนที่ลดหย่อนมาโดยภาษีโดย LTF มาโดยตลอดก็ควรจะมองว่าสิทธิประโยชน์ที่ผ่านมาเป็นกำไร วันหนึ่งจะไม่ได้ก็คือเท่าทุน ไม่ได้ขาดทุนหรือเสียสิทธิ์อะไรนัก หากมัวหมกมุ่นแต่การจะลดหย่อนภาษี โดยไม่คิดถึงเป้าหมายการซื้อทรัพย์สินการลงทุนที่แท้จริงแล้ว สุดท้าย เราอาจจะได้กำไรภาษี แต่ขาดทุนจากการลงทุนจนเละเทะก็เป็นได้

อ้างอิง: http://www.investerest.com

ราคา:
0.00 THB
หมวดหมู่:
บริการข้อมูลข่าวสาร
ปรับปรุงล่าสุด:
23 กรกฎาคม 2020
การยกเลิก Long Term Equity Fund รับทำภาษีอากร วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด รับปิดงบ ปิดงบยื่นกรมสรรพากร ดูแลเรื่องภาษียื่นแบบ ปรึกษาภาษี ยื่นแบบประจำเดือน ปิดบัญชีประจำปี ตรวจสอบบัญชี บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผู้เสียภาษี ผู้ที่มีชื่อ

สอบถาม
ให้คำแนะนำด้านประกันสังคม

บริการงานด้านประกันสังคม บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านประกันสังคมแก่กิจการ

สอบถาม
นำส่งแบบเงินสมทบประกันสังคม

บริการงานด้านประกันสังคม จัดทำและนำส่งแบบเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

สอบถาม
จัดทำแบบเงินสมทบประกันสังคม

บริการงานด้านประกันสังคม จัดทำและนำส่งแบบเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

สอบถาม
ค่าปรับยื่นแบบเกินกำหนดเวลา

ค่าปรับแบบ - ยื่นภายใน 7 วันหลังจากครบกำหนดยื่น (วันที่ 7) แบบละ 100 บาท

สอบถาม
จ้างงานผู้สูงอายุหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า

ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, จ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สอบถาม
แบงก์รัฐอัดซอฟท์โลนอุ้มท่องเที่ยว

กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าแบงก์รัฐอัดซอฟท์โลน 1.23 แสนล้านบาท อุ้มท่องเที่ยวสู้โควิด

สอบถาม
บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

ในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบุคคลธรรมดา­­ในรูปแบบของห้างร้าน

สอบถาม
//updateEventProduct(id)