บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 089-498-4816
  • th

จ้างงานผู้สูงอายุหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า


จ้างงานผู้สูงอายุหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า

รายละเอียดสินค้า

จ้างงานผู้สูงอายุ หักค่าใช้จ่าย 2 เท่า

มีเงื่อนไขดังนี้

- ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- จ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ผู้สูงอายุต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทอยู่ก่อนแล้ว

- เงินค่าจ้างรายเดือนในส่วนที่ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

- เฉพาะรายจ่ายจากการจ้างผู้สอบอายุที่ไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด

- ต้องไม่เป็นกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น ของ บริษัทฯ

- ได้สิทธิตั้งแต่รอบปี 2559

ราคา:
0.00 THB
หมวดหมู่:
บริการข้อมูลข่าวสาร
ปรับปรุงล่าสุด:
11 กันยายน 2020
จ้างงานผู้สูงอายุหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า รับทำภาษีอากร วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด รับปิดงบ ปิดงบยื่นกรมสรรพากร ดูแลเรื่องภาษียื่นแบบ ปรึกษาภาษี ยื่นแบบประจำเดือน ปิดบัญชีประจำปี ตรวจสอบบัญชี บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

สอบถาม
ค่าปรับยื่นแบบเกินกำหนดเวลา

ค่าปรับแบบ - ยื่นภายใน 7 วันหลังจากครบกำหนดยื่น (วันที่ 7) แบบละ 100 บาท

สอบถาม
เปลี่ยนแปลงการเข้า-ออกพนักงาน

บริการงานด้านประกันสังคม บริการแจ้งแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออกของพนักงาน

สอบถาม
ให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี

บริการให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

สอบถาม
บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

ในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบุคคลธรรมดา­­ในรูปแบบของห้างร้าน

สอบถาม
ให้คำปรึกษาด้านประกันสังคม

บริการงานด้านประกันสังคม บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านประกันสังคมแก่กิจการ

สอบถาม
ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร พร้อมจัดทำรายงานงบการเงินครบชุด

สอบถาม
สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ

ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีให้ครอบคลุมแก่ผู้ประกอบการเป็นการทั่วไป

สอบถาม
//updateEventProduct(id)