บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 02-701-6752, 02-701-6973, 089-498-4816, 094-553-4317
 • th
 • รับทำบัญชี
 • รับทำบัญชี
 • รับทำบัญชี
 • รับทำบัญชี

รับทำบัญชี

ACCOUNTMIND

บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด สำนักงานบัญชีของเราได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 30 ปี บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยตรง เราจึงรู้จริง รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าได้ และยังมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ ให้แก่ธุรกิจทุกขนาดในหลากหลายประเภท โดยให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจร รวมถึงเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ และยังช่วยท่านแก้ปัญหาจากองค์กรของภาครัฐอีกด้วย

เราเป็นผู้เชียวชาญ มีใบประกาศรับรอง เพื่อจัดการภาษีให้ธุรกิจคุณ

เราเชี่ยวชาญด้านการจัดการภาษี คุณจะประหยัดภาษี ด้วยวิธีที่ถูกต้อง

เรามีประสบการณ์และผลงานมามากกว่า 30 ปี ในธุรกิจการบัญชีนี้

เราตอบโจทย์ครบทุกอย่างของธุรกิจ ด้วยราคามิตรภาพ

เราทำงานมีระบบ แบบมืออาชีพ และเป็นคู่คิดลูกค้าฉันมิตร

เราเป็นมืออาชีพด้านการวางแผนภาษี

ข้อเด่นของเรา คือ เราวางแผนภาษีโดยผู้เชี่ยวชาญภาษี มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

Accountmind เราให้บริการรับทำบัญชีครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ รับทำบัญชีสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง รับทำภาษีอากร วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด รับปิดงบ ปิดงบยื่นกรมสรรพากร ดูแลเรื่องภาษียื่นแบบ ทำบัญชี ปรึกษาภาษี ยื่นแบบประจำเดือน ปิดบัญชีประจำปี ตรวจสอบบัญชี เราให้บริการด้านบัญชีในราคาถูก บริการเป็นกันเอง หมดปัญหายุ่งยากในการทำบัญชีอีกต่อไป แค่คุณให้เราช่วยดูแล เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
Accountmind
Accountmind
Accountmind
Accountmind
Accountmind
Accountmind
Accountmind
Accountmind
Accountmind

งานด้านทะเบียนธุรกิจและภาษีอากร

• บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบุคคลธรรมดา ­­ในรูปแบบของห้างร้าน

• บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือบริคณห์สนธิต่างๆ

• บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกธุรกิจ

• บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบเกี่ยวกับองค์กร

• บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ทั้งกลางปีและปลายปี

• เคลียร์ปัญหาสรรพากรทุกรูปแบบ ไม่มีค่าใช้จ่าย

งานด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

• ให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี

• จัดทำบัญชี สรุปผลการดำเนินงานขององค์กร

• เป็นตัวแทนจากกิจการในการเข้าพบและให้คำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ

• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

• ให้บริการชำระบัญชี

• ตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร

• บริการวางแผนและให้คำปรึกษาธุรกิจ จัดทำงบประมาณ และ การคำนวณหาต้นทุนและราคาขาย

งานด้านประกันสังคม

• บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง และลูกจ้าง

• บริการจัดทำและนำส่งแบบเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

• บริการจัดทำและนำส่งแบบเงินกองทุนทดแทนประจำปี

• ให้บริการแจ้งแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออกของพนักงาน

• ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านประกันสังคมแก่กิจการ